W naszej przychodni ubezpieczenia sprawdzamy w e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy). Nie wymagamy przedstawiania legitymacji, RMUA, itp., natomiast należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Nie wymagamy dostarczenia dokumentacji medycznej, jest ona jednak pomocna dla rozpoznania stanu zdrowia Pacjenta (przyjmowane leki stałe, przebyte choroby, rozpoznania chorób przewlekłych, itp.). Na pierwsza wizytę Pacjent powinien zabrać przyjmowane leki stałe.

Nie. Formularze deklaracji wymagają wskazania imienia i nazwiska jednego lekarza i jednej pielęgniarki, jednak każdy pacjent Przychodni Resort-Med zostanie przyjęty także przez innych lekarzy naszej przychodni.

Skierowania do poradni specjalistycznych są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia. Skierowanie jest zatem ważne bezterminowo (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego) i do czasu zakończenia leczenia. Nie ma zatem konieczności odnawiania skierowań co rok.

Skip to content