• 527

W związku z wieloma nieprecyzyjnymi i błędnymi informacjami krążącymi w społeczeństwie i mediach chcemy przedstawić Państwu w przystępnej formie informacje na temat koronawirusa SAR-CoV-2.

Materiały dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl

Polecamy naszym Pacjentom śledzenie informacji pojawiających się na w/w stronie.

Skip to content